Podmínky

Popis kurzů Obsluha vysokozdvižných vozíků

Účastník kurzu je osoba starší 18-ti let, která absolvuje předepsanou lékařskou prohlídku a nebyl jí uložen soudní zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Kurzy jsou určeny pro zájemce,kteří chtějí získat průkaz obsluh motorových manipulačních vozíků.


Teoretická část - 1

nauka o provozu motorových manipulačních vozíků

Teoretická část - 2

nauka o konstrukci motorových manipulačních vozíků

Teoretická část - 3

bezpečnost práce při provozu motorových manipulačních vozíků

Teoretická část - 4

základní bezpečnostní požadavky na provoz motorových manipulačních vozíků


Praktická část - 1

jízda s motorovým manipulačním vozíkem

Praktická část - 2

manipulace s břemeny

Praktická část - 3

kontrola a údržba


Závěrečné ověření teoretických znalostí a praktických dovedností certifikovaným zkušebním komisařem.
Úspěšným účastníkům kurzu je vystaven mezinárodní Průkaz obsluh motorových manipulačních vozíků.