Kdo jsme a co umíme

Firma Ludvík Kadlík provádí následující odborné školení na všechny druhy a typy motorových manipulačních vozíků:

  • základní školení obsluh manipulačních vozíků (je určeno pro nové uchazeče)
  • rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků (je určeno pro majitele průkazu obsluh manipulačních vozíků,kteří potřebují rozšířit rozsah průkazu o další druhy motorových vozíků )
  • pravidelné opakované školení obsluh manipulačních vozíků (je určeno pro držitele průkazu obsluh manipulačních vozíků-prodloužení platnosti vždy o jeden rok)
Kurzy a školení na motorové manipulační vozíky jsou prováděny dle schválené osnovy, která byla schválena certifikačním orgánem pro certifikaci osob při ČSMM-L akreditované pod číslem 3073.

Školení pro firmy provádíme v jejich prostorách a na firemních vozících.
V případě individuálního školení soukromých osob provádíme školení v pronajatých prostorách.